ابهام !

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


چه سخت و دلگیر است که من دیگر نمیدانم از چه باید بنویسم ...

واژه های زیبای دیروز کجا و .... کلمات مبهم امروز کجا ...

با حال مبهم زندگی ام ،چه کنم ؟
با دلدادگی های مبهم امروز، چه کنم ؟

با این تنهایی پر ابهام ،چه کنم ؟

با این ابهام بی ثمر، چه کنم ؟

به دلی که عادت کرده نلرزد، چه کنم ؟

با این همه عاشقانه برای ارغوان بی نام ، چه کنم ؟

با نوشته های خوانده نشده ام ، چه کنم ؟

با نانوشته های روز های تلخم، چه کنم ؟
با این سکوت دایم ...
با این بی تفاوتی ...

با این ابهام ...

در سرزمین از شور خالی این دل ، چه کنم ؟
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها